Ekonomik Durumu
Tarım ve Hayvancılık, Turizm, Sanayi ve Ticaret Diğer Gelir Kaynakları, İstihdam ve İşsizlik Durumu)
İlçemizde 4 adet Tuğla Fabrikası, mevcuttur. Bu Fabrikalarda 500 kişi istihdam edilmekte olup, yıllık üretimleri 20 milyon tuğla civarındadır. 1969 yılında kurulan TÜGSAŞ Gübre Fabrikası Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 18.04.2000 tarih ve 2000-28 sayılı kararı gereğince  Fırat Üniversitesine bedelsiz olarak devredilmiştir. İlçemizin Uslu köyü halkından 5-10 aile geçimini çömlekçilikten, İlçedeki bazı aileler ise balıkçılıktan sağlamaktadır. Arıcılık İlçemizde yaygın hale gelmiştir. Köylerde arıcılığın geliştirilmesi için açılan arıcılık kurslarında 600 vatandaşımız belge almıştır. “İdari bağımlılık, ekonomik bağımlılığı gerektirmez” özdeyişinin tipik bir örneğini ilçemizde görmekteyiz. İlçeye bağlı 50 köy olmasına rağmen bunlardan sadece 10 kadarının Sivrice ile ekonomik ilişkisi vardır. Bu nedenle ilçede fuar, sergi ve panayır kurulamamakta, sadece bazı yıllarda Göl şenliği düzenlenmektedir. İlçemizde tarım ve hayvancılık önemli geçim kaynaklarındandır.  
İlçemiz sınırları içindeki Hazar Gölü etrafında D.D.Y., P.T.T.,Fırat Üniversitesi, T.P.A.O., Çimento, Sağlık Müdürlüğü, Orman, Elazığ Belediyesi, Köy Hizmetleri, Maliye,  Milli Eğitim (Hazar İzcilik), Harp-İş Sendikası, 8’ci Kolordu, D.S.İ. Karayolları ve Emniyete ait  16 adet Kamp mevcut olup,bunlardan 4’ü hariç, diğerleri faaldir. Bu tesislerden  bir kısmı günü birlik tesis olup,yataklı tesislerin yatak kapasitesi yaklaşık 1.000’dir.Ayrıca, 2 adet Turizm işletme belgeli tesis ve çok sayıda lokanta mevcuttur. Bu tesislere ait motellerden biri 80, diğeri 95 yatak kapasitelidir. 
Yazlık konut sayısı, 400, inşaat halindeki konut sayısı ise, 220 civarındadır. 
Turizm sezonu kısa olduğundan, gölden yeteri kadar yararlanılamamaktadır. Bu nedenle, kış turizmini de dahil etmek amacıyla Hazar Baba Dağ’ında İlimiz Özel İdaresi imkanlarıyla yapılan kayak merkezi tamamlanmış olup, hizmete sunulmuştur. Yapımı tamamlanmış 2 binanın yanı sıra, garaj ve idare binası tamamlanarak hizmete girmiştir. 
İlçemizde tarım ve hayvancılık önemli geçim kaynaklarındandır. En önemli tarım ürünleri arasında buğday,arpa, patates,.fasulye bulunmaktadır. Bunun yanı sıra 45.000 adet elma, 11.600 vişne,29.850 kayısı, 10.400 armut, 8.800 kiraz , 5.050 erik, 11,200 dut ve 8.100 adet badem ağacı bulunmaktadır. İlçede  koyun, keçi sığır en fazla bulunan hayvanlar arasındadır. 
Ekilebilir Arazi:
Sulu            :33.627 Dekar
Susuz          :46.998 Dekar
Toplam        :80.625 Dekar
Hayvan Varlığı:
Sığır           : 4.377.Baş
Koyun        : 16.000    “
Keçi           : 4.475    “
Arı Kovan   :13.400 Adet
Kanatlı hay. :25.000 adet 
Üretim:
Hububat      :  6.900 Ton
Sebze          :  4.120    “
Meyve         :10.000    “
Süt              :  3.950    “
Et                :  4.500   “
Bal              :    100     “
Yumurta      :1.400.000 (Adet) 
2004 yılı ilkbahar döneminde; 865 adet muhtelif meyve fidanı  yarı bedelli olarak çiftçilere dağıtılmıştır. İlçemizde, hayvan varlığına yönelik olarak yapılan aşılama çalışmalarına 2004 yılı içinde de devam edilmiştir. Yine aynı yıl içinde, 1978 adet sığıra ve 3978 küçük baş hayvana şap aşısı yapılmış olup, 824 adet sığıra da suni tohumlama yapılmıştır. 
İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma  Vakfınca;  1989 yılından 2004 yılına kadar  Arıcılık, Seracılık, Koyunculuk, Hindicilik, İnekçilik, Cevizcilik konularında yapılan 20 Projeden 415 kişi yararlandırılmıştır. Bu Projelerin bugünkü parasal değeri 94.420.450.000.TL.dir.