T.C 
                                                                              SİVRİCE KAYMAKAMLIĞI
                                                          İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
                                                HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 

SIRA

NO

 

VATANDAŞA

SUNULAN

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA

      SÜRESİ       

 

 

1-

 

 

Yurt Dışı Bakım Belgesi

Başvuru Belgesi

1-Form

2-Nüfus Kayıt Örneği

3-Yerleşim Belgesi

4-Muhtarlık Belgesi

 

 

10 Dakika

 

 

2-

 

 

 

Tüketici Sorunları Başvurusu

Başvuru Belgeleri

1-Dilekçe

2-Fatura

3-Satış Fişi

4-Garanti Belgesi

5-Sözleşme

 

 

90 Gün

 

3-

Gerçek ve Tüzel Kişilerin İhbar ve Şikayet Dilekçeleri

Başvuru Belgeleri

-Dilekçe

-İlgili Belgeler

 

30 Gün

 

 

 

4-

 

 

 

Dernek Kurulumu

Başvurusu

Başvuru Belgeleri

1-7 Kurucu Üyenin Kimlik Fotokopileri

2-Kuruluş Bildirimi

3-Tüzük

4-Kira Kontratı

5-Tapu ve Yapı kullanma izin belgesi

6-Tebligat Almaya Yetkili Kişilere ait bilgiler.

 

 

 

3 Gün

 

 

 

5-

 

 

 

Dernek Lokal Başvurusu

1-Yönetim Kurulu Karar Fotokopisi

2-Lokal İç Yönergesi

3-Tapu Fotokopisi

4-Kira Sözleşmesi

5-Mesken Sahiplerinin tamamını onayının belirtildiği muvafakatname

6-Yapı Kullanım İzin belgesi

 

 

 

3 Gün

 

 

 

 

6-

 

 

 

Ticari Amaçla

İnternet Toplu

Kullanım Sağlayıcı

İzin Belgesi

Başvuru Belgeleri:

1-Matbu Dilekçe

2-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği

3-Vergi Levhası

4-Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,

5-Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,

6-TİB onaylı filtre programı.

 

 

 

 

15 Gün

 

7-

 

İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu

Başvuru Belgesi

-Dilekçe.

-İlgili bilgi ve belgeler

 

15 Gün

 

 

8-

 

4341 Sayılı Muhtaç Er ve Erbaş Ailesi muhtaçlık kararı Başvurusu

 

Başvuru Belgeleri

1-Form (muhtar onaylı),

2-Askerlik Şubesinden asker olduğuna dair belge,

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

 

 

7 Gün

 

 

 

9-

 

 

 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereğince (Muhtaçlık Kararı)

Başvuru Belgeleri

1-Matbu Dilekçe,

2-Mal Bildirim Formu (2 Adet),

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,

5-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri).

6-Kimlik Araştırma Belgesi

 

 

 

7 Gün

 

 

10-

4483 Sayılı Memurlar ve

Diğer Kamu Görevlilerinin

Yargılanması Hakkında

Kanun gereğince yapılan

başvuru

Başvuru Belgesi

-Dilekçe

-İlgili bilgi ve belgeler

 

 

 

30+15 Gün

 

11-

Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüz ve Müdahalenin Önlenmesi Başvurusu

Başvuru Belgesi

-Dilekçe

-İlgili bilgi ve belgeler

 

15 Gün

 

12-

 

Kamu Görevlileri Etik

Kuruluna Yapılan Başvuru

Başvuru Belgesi

-Dilekçe

-İlgili bilgi ve belgeler

 

15 Gün

 

13-

 

4982 sayılı Bilgi Edinme

Hakkı Başvurusu

Başvuru Belgesi

-Dilekçe

-İlgili bilgi ve belgeler

 

15 Gün

 

 İlk Müracaat Yeri: İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü

 İkinci Müracaat Yeri: SİVRİCE KAYMAKAMLIĞI

 İsim

Zekeriya GENÇ

 İsim    :

Mehmet Rıdvan DOĞAN

 Unvan

 Müdür

 Unvan :

Kaymakam V.

 Adres

İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü

 Adres :

Hükümet Binası

 Telefon

0424 411 21 62

 Tel  :

0424 411 30 12

 Faxs

0424 411 26 20

 Faks  :

0424 411 26 20

 E-Posta

zekeriya.genc@icisleri.gov.tr

 E-Posta :

m.ridvan.dogan@icisleri.gov.tr